Type 2 De Helper van het Enneagram

door | mrt 2, 2024 | Enneagram

Type 2 De Helper van het Enneagram

Het Enneagram, een model dat negen persoonlijkheidstypen onderscheidt, biedt inzicht in de motivaties en gedragspatronen van individuen. Type 2, ook wel bekend als ‘De Helper’ of ‘De Gever’, staat centraal in deze verkenning. Laten we dieper ingaan op de kenmerken, valkuilen en sterke punten van dit type.

Kenmerken van Type 2 – De Helper:

 1. Behulpzaamheid: Helpers hebben een natuurlijke neiging om anderen te ondersteunen en hun behoeften voorop te stellen. Ze voelen zich vervuld wanneer ze anderen kunnen helpen.
 2. Emotionele Intelligentie: Type 2 bezit een diep inzicht in de emoties van anderen. Ze kunnen snel aanvoelen wat anderen nodig hebben op emotioneel niveau.
 3. Zorgzaamheid: Helpers zijn warm en zorgzaam. Ze stellen vaak de behoeften van anderen boven die van henzelf en zijn bereid zich op te offeren voor geliefden.
 4. Sociale Vaardigheden: Ze gedijen in sociale situaties en weten hoe ze verbinding kunnen maken met anderen. Helpers hebben vaak een groot netwerk van relaties.
 5. Erkenning Zoeken: Het verlangen naar waardering en erkenning is diep geworteld bij Type 2. Ze streven naar bevestiging van hun waarde voor anderen.

Valkuilen voor Type 2 – De Helper:

 1. Zichzelf Vergeten: Het constante geven aan anderen kan ertoe leiden dat Helpers hun eigen behoeften negeren. Ze kunnen zichzelf vergeten in hun streven om anderen te behagen.
 2. Afkeer van Afwijzing: Helpers hebben vaak moeite met het accepteren van afwijzing. Ze zetten zich in om geliefd te worden en kunnen gevoelig zijn voor kritiek.
 3. Voorwaardelijke Liefde: Helpers kunnen liefde associëren met wat ze voor anderen doen. Dit kan leiden tot voorwaardelijk geven, waarbij ze verwachten dat hun hulp wordt erkend en gewaardeerd.
 4. Overbetrokkenheid: Type 2 kan soms overbetrokken raken bij het leven van anderen. Ze hebben de neiging zichzelf te identificeren met de behoeften van anderen.

Sterke Punten van Type 2 – De Helper:

 1. Empathie: Het vermogen om zich in te leven in anderen maakt Helpers uitstekende luisteraars en ondersteunende vrienden.
 2. Verbondenheid: Type 2 hecht waarde aan relaties en is vaak in staat sterke en diepgaande banden met anderen te vormen.
 3. Praktische Hulpvaardigheid: Helpers weten vaak precies hoe ze praktische hulp kunnen bieden. Ze zijn attente en attente zorgverleners.
 4. Positieve Invloed: Door hun warmte en zorgzaamheid hebben Helpers de kracht om een positieve invloed te hebben op de emotionele sfeer van hun omgeving.

Groei en Ontwikkeling voor Type 2 – De Helper:

 1. Zelfzorg Praktiseren: Het is essentieel voor Helpers om bewust tijd en energie te besteden aan hun eigen behoeften en zelfzorg te beoefenen.
 2. Grenzen Stellen: Het leren stellen van grenzen is cruciaal. Helpers moeten leren wanneer ze ‘nee’ moeten zeggen om hun eigen welzijn te waarborgen.
 3. Erkenning van Eigen Behoeften: Het bewust worden van hun eigen behoeften en verlangens is een stap naar persoonlijke groei voor Helpers.
 4. Onvoorwaardelijke Liefde Ervaren: Het streven naar onvoorwaardelijke liefde, los van hun daden, helpt Helpers om een gezonde relatie met zichzelf en anderen te ontwikkelen.

Inzicht in het Enneagram Type 2 – De Helper biedt niet alleen zelfkennis maar ook een routekaart voor persoonlijke groei. Helpers, met hun gulle harten, dragen aanzienlijk bij aan de welzijns- en harmonieaspecten van menselijke relaties. Het streven naar balans tussen geven en ontvangen is de sleutel tot het bloeien van dit type in hun persoonlijke en interpersoonlijke reis.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *