Het Enneagram: Een Diepgaande Verkenning van Persoonlijkheidstypes

door | jan 25, 2024 | Enneagram

Het Enneagram: Een Diepgaande Verkenning van Persoonlijkheidstypes

Het Enneagram is een fascinerend psychologisch model dat inzicht biedt in de diepere drijfveren en persoonlijkheidsstructuren van individuen. Het woord “Enneagram” is afgeleid van het Griekse “ennea,” wat “negen” betekent, en “gramma,” wat “tekening” betekent. Het Enneagram verdeelt persoonlijkheden in negen hoofdtypen, elk met unieke kenmerken, drijfveren en gedragspatronen.

Basisprincipes van het Enneagram:

 1. Dynamische Interconnectedness: Het Enneagram benadrukt de dynamische en onderling verbonden aard van persoonlijkheidstypen. Elk type is verbonden met twee andere types in de vorm van een driehoek, wat invloed heeft op hun gedrag.
 2. Groei en Stresspunten: Binnen het Enneagram zijn er specifieke punten van groei en stress voor elk type. Wanneer een individu zich bewust wordt van deze punten, kan het leiden tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn.
 3. Wings: Naast het dominante persoonlijkheidstype kan een individu eigenschappen vertonen van aangrenzende types, die bekend staan als “wings.” Deze wings beïnvloeden de nuances van het persoonlijkheidstype.

Enneagram Type 1: De Perfectionist:

 1. Perfectionisme: Streven naar perfectie en hoge standaarden voor henzelf en anderen.
 2. Kritisch Denken: Neiging tot zelfkritiek en kritiek op anderen.
 3. Verantwoordelijkheid: Sterk gevoel van verantwoordelijkheid en plichtsbesef.
 4. Zelfbeheersing: Beheersing van emoties en verlangen naar zelfdiscipline.
 5. Idealisme: Streven naar een ideaal beeld van rechtvaardigheid en ethiek.

Enneagram Type 2: De Helper:

 1. Hulpvaardigheid: Verlangen om anderen te helpen en te verzorgen.
 2. Erkenning: Behoefte aan erkenning en waardering voor hun inspanningen.
 3. Emotionele Betrokkenheid: Sterke emotionele betrokkenheid bij anderen.
 4. Eigenbehoud: Neiging om de eigen behoeften te verwaarlozen voor anderen.
 5. Conflict Vermijden: Vermijding van conflicten om harmonie te behouden.

Enneagram Type 3: De Presteerder:

 1. Ambitie: Streven naar succes en erkenning in de buitenwereld.
 2. Werkelijkheidsbeeld: Neiging om een beeld te creëren dat overeenkomt met succes.
 3. Efficiëntie: Focus op productiviteit en het bereiken van doelen.
 4. Image Management: Sterke nadruk op het beheren van het eigen imago.
 5. Competitief: Competitieve instelling om de beste te zijn.

Enneagram Type 4: De Individualist/Romanticus:

 1. Uniekheid: Streven naar individualiteit en uniciteit.
 2. Emotionele Diepgang: Intense emotionele beleving en diepgaande reflectie.
 3. Creativiteit: Vaak artistiek en creatief georiënteerd.
 4. Verlangen naar Betekenis: Zoeken naar diepere betekenis in het leven.
 5. Zelfexpressie: Uitdrukken van unieke zelf en persoonlijke gevoelens.

Enneagram Type 5: De Waarnemer:

 1. Analytisch Denken: Sterke focus op analyse en intellectuele nieuwsgierigheid.
 2. Privacy: Verlangen naar privacy en onafhankelijkheid.
 3. Afstandelijkheid: Neiging om emoties op afstand te houden en rationeel te zijn.
 4. Vermijding van Overweldiging: Vermijden van overstimulatie en overweldiging.
 5. Diepgaande Kennis: Zoeken naar diepgaande kennis en expertise.

Enneagram Type 6: De Loyalist:

 1. Veiligheid Zoeken: Sterke behoefte aan veiligheid en stabiliteit.
 2. Trouwhartigheid: Loyaliteit aan vrienden, familie en organisaties.
 3. Angstgedachten: Tendens tot piekeren en anticiperen op mogelijke gevaren.
 4. Zelfbescherming: Aanpassingsvermogen om bedreigingen te vermijden.
 5. Samenzweringsdenken: Neiging om mogelijke problemen en complotten te overdenken.

Enneagram Type 7: De Enthousiasteling:

 1. Zoeken naar Plezier: Streven naar opwinding, variatie en plezier.
 2. Toekomstgericht: Focus op mogelijkheden en toekomstige kansen.
 3. Vermijden van Pijn: Vermijden van negatieve emoties en pijnlijke situaties.
 4. Veelzijdigheid: Multitasking en betrokkenheid bij verschillende interesses.
 5. Optimisme: Positieve kijk op het leven en enthousiasme voor nieuwe ervaringen.

Enneagram Type 8: De Baas:

 1. Dominantie: Sterke drang naar controle en leiderschap.
 2. Zelfvertrouwen: Groot zelfvertrouwen en vastberadenheid.
 3. Beschermend Instinct: Bescherming van zwakkeren en rechtvaardigheid.
 4. Directheid: Directe communicatiestijl zonder omwegen.
 5. Onafhankelijkheid: Vermijding van afhankelijkheid van anderen.

Enneagram Type 9: De Vredestichter:

 1. Harmonie Zoeken: Verlangen naar innerlijke en externe harmonie.
 2. Aanpassingsvermogen: Neiging tot aanpassing aan verschillende omstandigheden.
 3. Gemoedelijkheid: Ontspannen en gemoedelijke houding ten opzichte van het leven.
 4. Conflict Vermijden: Vermijding van conflicten om vrede te behouden.
 5. Idealisme: Streven naar een ideaal beeld van rechtvaardigheid en ethiek.

Gemeenschappelijke Dynamieken:

 1. Connecties tussen Types: Het Enneagram illustreert hoe bepaalde types met elkaar verbonden zijn, wat invloed heeft op hun gedrag en relaties.
 2. Stress- en Groeipunten: Elk type heeft specifieke punten van stress en groei, waar bewustwording kan leiden tot persoonlijke ontwikkeling.
 3. Wings en Subtypes: Naast het kerntype kunnen individuen eigenschappen vertonen van aangrenzende types, bekend als “wings,” en subtypes die verdere variaties in persoonlijkheid toevoegen.

Conclusie:

Het Enneagram biedt een diepgaand begrip van persoonlijkheidstypes en hun onderlinge relaties. Het is een krachtig instrument voor zelfontdekking, groei en het begrijpen van anderen. Door bewust te worden van de diepgewortelde drijfveren, valkuilen en sterke punten, kunnen individuen effectievere keuzes maken voor een vervuld en evenwichtig leven.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *