De zoektocht naar je spirituele partner

door | jan 9, 2019 | Relaties, Spiritualiteit, Tweelingzielen

De zoektocht naar je spirituele partner

Iedereen heeft een spirituele partner. Deze partner is alleen niet al te gemakkelijk te vinden. De spirituele partner wordt ook wel aangeduid met de term ‘tweelingzielen’.

Iedereen op aarde heeft een tweelingziel. Tweelingzielen hebben in een voorgaand leven veel met elkaar gedeeld. Een tweelingziel is dan ook 1 ziel die in twee lichaam gesplitst is. De ene helft is mannelijk en de andere helft is vrouwelijk.

Sommige personen hebben het geluk om met hun tweelingziel te zijn getrouwd. Toch is dat niet noodzakelijk; sommige tweelingzielen hebben namelijk allebei een relatie met een ander. Tweelingzielen zijn er tenslotte om elkaar te leren en daarbij elkaar ook aan te vullen. Dat hoeft dus niet altijd in de relationele sferen te zijn.

Tweelingzielen zijn overigens niet altijd volledig hetzelfde; nee, iedereen is tenslotte uniek. Maar, de tweelingzielen vullen elkaar naadloos aan. Iets wat bij de een ontbreekt, compenseert de ander weer. Dit heeft tot gevolg dat beide één worden; men vult elkaar aan en dat is exact de bedoeling van tweelingzielen.

Tweelingzielen hebben elkaar leren kennen in een vorig leven. Vervolgens heeft God ze gesplitst tot tweelingzielen. Een tweelingziel hoeft dus niet je partner te zijn. Nee, dit kan ook een ander familielid zijn. Je ontmoet echter je tweelingziel pas als het moment daar is. Als je er naar op zoek gaat, zal je je tweelingziel nooit vinden. Een kwestie van geduld is van groot belang.

Ontstaansgeschiedenis zielen

Anno 2019 gaan er verschillende theorieën rond over de ontstaansgeschiedenis van de mens, relaties en tweelingzielen. Binnen al deze theorieën is er wel een tendens zichtbaar. Deze tendens is als volgt:

  • Alle zielen komen voort uit één oerbron
  • Deze zielen zijn, door bepaalde redenen, in tweeën gesplitst
  • Deze gesplitste zielen maken meerdere processen door, onder andere groei- en bewustwordingsprocessen. Dit vindt allemaal plaats op de aarde.
  • De twee gesplitste zielen volgen vervolgens hun eigen weg en eigen leven.
  • Onbewust is er echter een behoefte om de zielen weer te herenigen.
  • Na een ‘toevallige’ ontmoeting zijn de twee zielen weer samen. De tweelingzielen helpen elkaar vervolgens. Ze vullen elkaar aan en leren van elkaar.

Dit proces kunnen we onderverdelen in ‘de scheiding’ en ‘de ontmoeting’.

De scheiding

Tijdens de oertijd zijn mannen en vrouwen op de wereld gezet. De zielen zijn echter rondom de schepping van de aarde gesplitst. Het ene deel van de zielen ging naar de mannen en het andere deel van de zielen ging naar de vrouwen.

De mannelijke en vrouwelijke ziel volgen beide hun eigen leven. Dit leven staat vol met kenmerken, gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten. Doordat de mannelijke en vrouwelijke ziel gescheiden zijn, blijft er echter altijd een behoefte naar samensmelting. Deze behoefte vindt echter plaats in het onderbewustzijn van de mens.

De scheiding van de mannelijke- en vrouwelijke ziel vormt echter de basis voor de nadere ontmoeting.

De ontmoeting

Als je je tweelingziel ontmoet, lijkt dit altijd op een toevallige ontmoeting. De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is namelijk niet al te groot. Beide zielen moeten bijvoorbeeld een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling behaald hebben. Daarnaast moeten de zielig ook op exact hetzelfde moment gereïncarneerd zijn.

Zodra deze kenmerken op orde zijn, kan er een toevallige ontmoeting plaats vinden. De ervaringsdeskundige omschrijven deze eerste ontmoeting veelal als liefde op het eerste gezicht of een indrukwekkende gebeurtenis.

De ontmoeting zorgt in ieder geval vervolgens voor versmelting van de twee zielen. De twee zielen gaan samen weer één ziel vormen. Dat uit zich in een zeer krachtige band. Jullie delen emoties met elkaar en zitten op dezelfde golflengte. Jullie hebben dezelfde interesses, gewoontes en voelen elkaar perfect aan.

Overigens is het belangrijk om te vermelden dat een tweelingziel niet altijd een relationele sfeer heeft. Nee, een tweelingziel kan een ook broer-zus verhouding zijn of een band met één van je ouders. Het ontmoeten van de tweelingziel is ieder geval een bijzonder indrukwekkend en intrigerend moment.

Slotwoord

Het vinden van je tweelingziel is niet zoals als verliefd zijn. Nee, het is een hele andere emotie die loskomt. Bij verliefdheid kan je bijvoorbeeld je identiteit verliezen. Terwijl je bij een tweelingziel juist je eigen identiteit vindt, completeert en samenvoegt met de identiteit van je tweelingziel.

Tussen tweelingzielen blijft er altijd een bepaalde herinnering. Ook als de tweelingzielen elkaar nog niet hebben ontmoet. Onder andere deze herinneringen zorgen voor de continue en onderbewuste behoefte om je tweelingziel te ontmoeten.

Je vindt je tweelingziel absoluut niet door er intensief naar op zoek te gaan. Nee, één van de sleutelwoorden is geduld. Je moet geduld opbrengen en op den duur zal het goed komen.

Tijdens dit proces zal je ongetwijfeld tegen obstakels aanlopen. Deze obstakels zijn echter uitgelezen mogelijkheden om van het leven te leren, om van jezelf te leren én om jezelf beter te leren kennen.

Die ervaringen heb je in een later stadium weer nodig; op het moment dat je je tweelingziel ontmoet.

Als je eenmaal je tweelingziel ontmoet hebt, kan je ook afscheid nemen van negatieve emoties en slechte karaktereigenschappen. Jij en je tweelingziel vullen elkaar aan, leren van elkaar en zitten op exact dezelfde golflengte.

Hierdoor krijgt je leven een nieuwe dimensie; je gaat nieuwe dingen leren en je wordt in het diepe gegooid. De ontmoeting met je tweelingziel is echter de sleutel naar een fijn, leerzaam en gelukkig leven.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *